Gıdalarda Modifiye Atmosfer Paketleme Sistemi - MAP Ambalaj

MAP Ambalaj Nedir?

MAP Ambalaj, doğanın normal teneffüs edilebilen havasının bir şekilde değiştirilerek, bir ambalaj malzemesi içinde gıda ile birlikte paketlenmesidir. Genellikle düşük derecelerle bileşik olan bu yöntem, gıdanın raf ömrünün uzatılması açısından oldukça etkili bir yöntemdir.       

 

Raf ömrü, paketlenmiş üründe bazı uygulamalarla basit bir hava boşluğu yaratarak (vakum paketleme) uzatılabilir ve böyle durumlarda tamamen bir hava boşluğu doğar. Diğer şekillerde, özel geçirgen filmler doğal olarak solunum yapan ürünlerin, kendi havasını dışsal bir havaya gereksinim duymadan oluşturmalarını sağlar.

 

Bir meyve, sebze toplandığı ya da bir hayvan kesildiği anda, mevcut karbonhidrat, protein, yağ ve gıdalarla işlevini sürdürmeye devam eden bakteri için uygun ortam oluşur. Bu devam eden süreçler; istenmeyen renk değişimleri, aroma kaybı ve kötü görünüm gibi verim kayıplarına sebep olurlar. Ayrıca enzim hareketleri de gıdanın kötüleşmesine sebebiyet verir. Avrupa’da MAP Ambalaj temel olarak üç gazın kullanımını içerir – karbondioksit, nitrojen ve oksijen, bununla beraber bölgesel olarak kabul edilen diğer gazlar da kullanılır.

Ürünler, gıdaların fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak tek bir gaz ya da bu üç gazın bileşimi kullanılarak paketlenir.

MAP Ambalaj’ın Tarihçesi

 

Gıda ürünlerinin korunmasında gazların kullanımı kesinlikle yeni bir süreç değildir. Asıl çalışmanın çoğu 1930’larda Avustralya ve Yeni Zelanda’dan Birleşik Krallık’a sığır ve koyun ölülerinin karbondioksit gazıyla depolanması ve gemiyle gönderilmesiyle yürütülmüştür. 1940’lar ve 1950’lerde kapalı ve havası kontrol edilen depolama ambarları taze elmaların soğutularak raf ömürlerinin uzatılması için inşa edilmiştir. Böylece gazla korumanın ticarî uygulamaları kontrollü hava depolaması ve et ve meyve gibi büyük ticarî malların taşınması şeklinde geniş bir biçimde sınırlandırıldı.

 

Bugün MAP AMBALAJ’ın taze salatalardan et porsiyonlarına, sandviçlerden aperatiflere kadar her şeyi paketlemede kullanıldığı görülür. Bugün MAP AMBALAJ tedarikçinin ve müşterinin faydasını her zamankinden daha fazla yükselten gelişmiş bir tekniktir.

Gıdaya Katma Değer Yüklemek

 

Gıda, harika gıda –tüm doğal ve göze çarpan rengiyle– müşterinin gıda sanayinden beklediği şeydir. Ve haftalarca MAP AMBALAJ teknikleri perakendeciye ulaştırmada yardım eder. Uzun raf ömrü, daha mükemmel seçim ve gıdayla ilişkili sağlık problemlerinde düşme MAP AMBALAJ’ın bazı değerli faydalarındandır ama bunlar alışveriş yapan kişi için gıdanın sunumu kadar görünürde değildir. İşte burada MAP AMBALAJ perakendecinin gıdanın daha uzun süre iyi gözükmesini sağlaması için gıdaya daha fazla değer yükler.

 

Tabak Kapama

 

Bir tabak kapama aleti termoform şeklinde kapatılan hazır tabakları kullanır. Paketleme malzemesinin(kapama filmi)üst zarı, doldurulmuş paketleri/tabakları kapatır. Hava kapama zarından dışarıya salınır ve koruyucu gaz eklenir. Bu vakum pompası ya da gaz boşaltma denilen bir süreçle yapılabilir. Sonrasında paket ısı ve basınç uygulamasıyla kapatılır.

 

Tabak kapama makineleri küçük ölçekli üretim için masaüstü modeller başta olmak üzere, seri üretim uygulamaları için tam otomatik hatlar şeklinde projelendirilmektedir.