Biyoplastik

Dünya genelinde her bir dakikada 1 milyon poşet çöpe atılıyor.

Neden bu kadar yoğun tükettiğimiz bir ürün doğaya faydalı olmasın?

Son 50 yılda ambalaj sektörünün çarkını hızlandıran ve birçok ürün yeniliğine temel oluşturan hammadde plastik oldu. Her ne kadar plastik, üretimde ve son kullanımda sunduğu avantajlar ile üstün gözükse de çevreye olumsuz etkileri her geçen gün daha açık anlaşılmaktadır.

Packpark, ambalaj sektöründeki uzun süreli deneyimini insan sağlığına ve ekolojiye olan hassasiyeti ile birleştirerek yaptığı incelemelerde plastiğin en güçlü alternatifinin biyoplastik olduğunu tespit etti. Sürdürülebilirlik için dönüşümü hızlandıracak biyoplastik teknolojisiyle, tamamen yenilenebilir kaynaklardan 100% gübrelenebilir doğal ambalajlar elde ediliyor.

Packpark’ın sunduğu %100 gübrelenebilir biyoplastik malzemeler birçok ambalajlama yönteminde ve çeşitli ambalaj makinelerinde kullanılabilir; bunlar arasında: shrink ambalaj makineleri, vakum paketleme makineleri, esnek film kullanan diğer ambalaj makineleri, enjeksiyon, kaplama, thermoforming sistemleri sayılabilir.

 

Biyoplastiğin avantajları:

 • Tamamen yenilenebilir biyokütleden elde edilir (çeşitli bitkisel yağ, bitki nişastası, ağaçların yan ürünleri) böylece sınırlı petrol kaynağına olan bağımlılıktan kurtarır.

 • Biyoplastik reçineleri mevcut üretim tesislerinde işlenebilir

 • Tek kullanımlık ambalajlar çöpe atık olarak değil, komposta katkı olarak dahil olur. Yani %100 gübrelenebilir.

 • Packpark'ın sunduğu doğal ambalajların bir kısmı ayrıca suda biyoçözünürlük özelliğine sahiptir.

 • Kullanım esnasında insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi yoktur ve toksik içermez.

 • İşletmeleri atık yönetimi masrafından kurtarır.

Plastiğin çevreye olumsuz etkileri:

 • Plastik biyolojik olarak çözünmez, ışık altında kimyasal çözünmeye uğrar, bu süreç plastiğin küçük toksik parçacıklar halinde toprağa, suya ve gıda zincirine karışmasına neden olur. Ayrıca kullanım esnasında gıda ile temas eden ambalajlarda UV ışınına maruz kalan plastiklerin insan sağlığına olumsuz etkileri de kanıtlanmıştır.

 • Bir plastik torbanın tamamen çözünmesi 400 ile 1000 yıl arası bir sürede gerçekleşir.

 • Plastik torbalar sahil temizliğinde en çok toplanan 12 atık arasındadır

 • Okyanuslarda biriken atıkların %90’ı plastiktir.

 • Bir torbanın geri kazanımı da çözüm değildir çünkü yenisini üretmekten kat kat daha maliyetli ve enerji yoğun bir süreçtir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Oxo-biyoplastik olarak adlandırılan ve Avrupa’da yasaklanmasına rağmen ülkemizde hala kullanılan malzemeler Avrupa gübrelenebilirlik standartlarına uymamaktadır.

 • Kullandığınız poşetlerde gübrelenebilirlik standardına uyumunu garantileyen sertifika belirtilmemişse almayınız.

 • Dünyadaki petrol üretiminin %8’i plastik üretimi için kullanılıyor ve bu oranın yıllık kullanıma karşılık gelen miktarı 300 milyon ton. Artık insan ve doğaya faydalı ürünü en yüksek performans ve kalitede üretebiliyorsak neden sınırlı kaynaklara bağımlı kalalım?

biyoplastik.com pek yakında..!

Takipte Kalın..!